Dušek & Libich – kopané studny

Zajišťujeme kompletní studnařské práce spojené s hloubením, čištěním, renovací a opravami kopaných studen, zajistíme i výkopy. Zajišťujeme kompletní dodávky čerpacích systémů, opravy ruční pumpy, trhací práce stavební a demolice.

Při naší práci využíváme ověřené postupy a technologie. Zabýváme se zejména:
 • hloubením studní průměru 100 cm,
 • provádíme opravy a rekonstrukce kopaných studní,
 • čištění a dezinfekce studní,
 • provádíme montáže, demontáže a výměny čerpadel,
 • vyhledávání pramenů,
 • ke všem činnostem zajistíme dokumentaci ke stavebnímu povolení,
 • hloubení v tvrdých horninách bez omezení hloubky a šířky,
 • provádíme též destrukční práce: při provedení a přípravě staveb (septiky, jímky, stavební jámy, rýhy pro kanalizaci, základové pásy, sklepy, odstřely skalních masivů a převisů),
 • destrukce (železobetonu, betonové patky a konstrukce),
 • trhací práce, demolice: lámání skály pomocí hydraulických klínů bez trhacích prací,
 • výkopové a přípravné práce.