Sbor dobrovolných hasičů

Zajištění požární ochrany. Pořádání soutěží v požárním útoku i kulturních a společenských akcí.