Demolice Stanislav Trebišovský

Demolice a příprava staveniště. Štěrkové a betonové pláně.