TREE CLIMBERS – Daniel Dolenský

Certifikovaný evropský arborista (ETW).

Komplexní péče o dřeviny:
  • odborné ošetření stromů,
  • výchovný řez mladých stromů,
  • péče o vzrostlé stromy – bezpečnostní, zdravotní, redukční, stabilizační a tvarovací řez,
  • instalace bezpečnostních vazeb – ...