Dům péče ČČK (Pobočka)

Dům péče ČČK je nestátní zdravotnické zařízení hospicového typu, provozováno od roku 2004 Oblastním spolkem Českého červeného kříže Mladá Boleslav.

Dům péče ČČK poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, ošetřovatelskou a především paliativní péči. Celkem ...

Na Celně 1405, Mladá Boleslav-Mladá Boleslav II